Kontakt

Organizační zajištění

Mgr. Kateřina Dostálová

Registrace, ubytování, fakturace

Eliška Pančochová, DiS.

Programové zajištění

Mgr. Eva Kolbingerová

Obchodní zajištění

Ing. Martina Osecká

menu